Privacyverklaring Canday

Laatst gewijzigd op: 22-5-2018

 

Deze Privacyverklaring geeft u inzicht in de persoonsgegevens die we verzamelen, hoe we deze gegevens verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen en wat we hiermee doen.

 

We kunnen de Privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen. Daarom raden we u aan om de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Als wij wijzigingen in de Privacyverklaring aanbrengen die van invloed zijn op u (bijvoorbeeld als wij van plan zijn uw persoonsgegevens voor andere doeleinden te verwerken dan in het verleden is gecommuniceerd in deze Privacyverklaring), dan zullen wij u van deze wijzigingen op de hoogte brengen via deze pagina of dit elders op www.canday.com vermelden voordat de nieuwe activiteiten beginnen.

 

WAAROM VERZAMELT EN GEBRUIKT CANDAY UW PERSOONSGEGEVENS?

 

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
• Het uitvoeren van de overeenkomst die u met ons gesloten hebt. Wanneer u, of uw werkgever, een klant van ons is, verwerken wij uw gegevens om de werkzaamheden goed te kunnen uitvoeren.
• Wij kunnen informatie over u van derde partijen, zoals vacaturewebsites, social media, WeTransfer en pers-/mediawebsites ontvangen. Houd er rekening mee dat onze website en social-mediaplatforms links bevatten naar websites van derde partijen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het beveiligings- en/of privacybeleid van de websites van derden. Daarom raden wij u aan om de privacyverklaring van derde partijen goed door te lezen voordat u uw persoonsgegevens met hen deelt.
• Het versturen van de Canday nieuwsbrief en promoties om u te informeren, te interesseren en te betrekken. Het is altijd mogelijk om u af te melden indien u deze informatie niet meer wenst te ontvangen.
• Het verbeteren van de website.
• Canday kan de door u opgegeven gegevens ook combineren met informatie verkregen op basis van uw gebruik van de website om onze diensten aan te laten sluiten bij uw interesses.
• Het voldoen aan wettelijke verplichtingen zoals gerechtelijke bevelen inzake het opsporen en vervolgen van strafbare feiten. We kunnen persoonsgegevens ook doorgeven aan autoriteiten om onze rechten en eigendommen te beschermen.

 

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELT CANDAY?

 

Persoonsgegevens die u aan ons verstrekt
Bij het registreren voor onze nieuwsbrief vragen wij om een geldig e-mailadres en wordt eventueel een voornaam en achternaam geregistreerd. Wanneer u op een andere manier contact met ons opneemt (bijvoorbeeld via social media) kunnen wij de hiervoor genoemde gegevens van u verzamelen om uw zo goed mogelijk van dienst te zijn.

 

Persoonsgegevens die we automatisch verzamelen
Wanneer u de website gebruikt, kan het ook gebeuren dat bepaalde gegevens, zoals uw IP adres, browsertype en besturingssysteem, passief worden verzameld en opgeslagen op onze server logs of die van onze dienstverleners. Ook gebruiken wij cookies en navigatiegegevens zoals Uniform Resource Locators (URL) om gegevens te verzamelen over de datum en tijd van uw bezoek en over de oplossingen en informatie waarnaar u zocht en die u inkeek. Dit soort informatie wordt verzameld om het nut van onze diensten te vergroten en om de website beter af te stemmen op uw specifieke belangstelling en wensen. Meer informatie over ons cookiebeleid waarin terug te lezen is welke en voor welke doeleinden wij cookies gebruiken vindt u hier.

 

HOE DEELT CANDAY UW PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN?

 

Wij kunnen uw persoonsgegevens beschikbaar stellen aan derden (dienstverleners) die namens of met ons sommige van onze diensten en producten aanbieden en ons helpen om met u te communiceren. Dit betreft bijvoorbeeld het versturen van e-mails, het analyseren van gegevens, aanbieden van marketingondersteuning en het verwerken van betalingen en het gebruik van de klantenservice. Wij verlangen van deze dienstverleners een toezegging dat zij uw persoonsgegevens uitsluitend zullen gebruiken voor zover nodig is om (mede) ten behoeve van ons de betreffende diensten aan u te kunnen verlenen. Wij zullen uw persoonsgegevens niet aan derden verkopen en we zullen uw persoonsgegevens niet buiten de Europese Unie verwerken zonder uw voorafgaande toestemming.

 

HOE LANG BEWAART CANDAY UW GEGEVENS EN HOE BEVEILIGEN WIJ UW GEGEVENS?

 

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor u uw gegevens hebt verstrekt. Daarnaast hebben heeft onze systeembeheerder ICTeam Zuid B.V., ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 17081230, passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

 

HOE KAN IK MIJN GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF LATEN VERWIJDEREN?

 

Wilt u uw persoonsgegevens verbeteren? Dat kan door te mailen naar: hello@canday.com.
Wilt u uw persoonsgegevens verwijderen? Dat kan door te mailen naar: hello@canday.com.
Wilt u uw persoonsgegevens inzien? Dat kan door te mailen naar:hello@canday.com.

 

U kunt ook contact met ons opnemen als u van mening bent dat de persoonsgegevens die wij van u verwerken onjuist zijn, als u denkt dat wij niet langer het recht hebben om uw persoonsgegevens te verwerken of als u vragen hebt over deze privacyverklaring of de manier waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt door Canday. Wij zullen uw verzoek behandelen in overeenstemming met de AVG.

 

WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR HET VERWERKEN VAN PERSOONSGEGEVENS?

 

De besloten vennootschap Canday B.V. statutair gevestigd en kantoorhoudende te [5473 AX] Heeswijk-Dinther, aan de Mgr van Oorschotstraat 1, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 16056924, “Canday B.V.”, is de partij die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonsgegevens.