Een pandemie-proof bedrijf; ga er maar aanstaan

Geschreven door Natascha van den Ende.

Darwin riep het al: degenen die overleven zijn niet de sterksten, maar zij die zich het beste kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden. Hoe waar dit is, blijkt momenteel meer dan ooit, ook (of moet ik zeggen met name) in ons vakgebied.

“Inspelen op de (continue) veranderende en moeilijk voorspelbare behoeften van de markt? Kan gewoon!”

Geschreven door Natascha van den Ende.

Ondanks dat de winkels weer open zijn en de fysieke restricties – tenminste, voor de retail dan – nihil zijn, blijft digitaal een belangrijke commerciële lifeline. Tot zover niets nieuws . . . Wat echter binnen dit gegeven nog een tamelijk onontgonnen gebied is, is een echte outside-in benadering die inherent is aan digital marketing. 

Meer dan ooit, dient het merk zich ten volle bewust te zijn wat er daadwerkelijk bij de consument (doelgroep) speelt en waar men behoefte aan heeft. En dat, zo blijkt uit de data die wij verkrijgen uit onze laatste campagnes, fluctueert nogal. Behoeften van doelgroepen zijn situationeel; dat was altijd al zo, maar de pandemie heeft dit veel zichtbaarder gemaakt. Want: hoe extremer de veranderende situatie, des te extremer de verandering in gedrag. En dus staan insights niet meer in steen gebeiteld. Wat voorheen constanten waren (althans: in onze perceptie), zijn nu dus variabelen geworden. En dit heeft grote gevolgen voor bedrijven. En digitalisering is hierbij slechts een deel van de oplossing. 

The million dollar question: Ben jij in staat daadwerkelijk in te spelen op de (continue) veranderende en moeilijk voorspelbare behoeften van de markt?  

De winnaars in de Corona tijd waren de bedrijven die op dat moment relevantie konden bieden op de, veelal primaire, behoeften van de doelgroep. Al dan niet door de toevalligheid dat hun business paste bij die behoeften op dat moment. Zowel qua aanbod als service en distributie. Zo maakte het runshoppen de lokale retailer de hero en wendde men zich voor het funshoppen massaal tot het internet. Voor de één lag de focus dus meer op de winkelvloerbeleving (veiligheid i.p.v. fun!), voor de ander betekende dit eerder een versnelde digitaliseringslag binnen het gehele bedrijf, in processen, werkwijzen en distributie.  

De aanpassing in facilitatie van de consument is op zich al geen sinecure. Maar qua aanbod is het uiteraard nog moeilijker je relevantie te verhogen en behouden. Want als aanbieder van bijvoorbeeld reinigingsoplossingen voor bedrijven, is de stap naar handdesinfectiemiddelen voor de consument snel gemaakt. Maar wat doe je als jij als ondernemer bestaat bij de gratie van het fysiek bijeenbrengen van je doelgroep en je daar je hele bedrijf op hebt ingericht? In hoeverre ben je dan in staat je bedrijf te veranderen om (weer) relevant te zijn. En hoe toekomstbestendig is dat? 

Normaliter staat dit soort zaken vast in een goed doortimmerd meerjaren bedrijfsstrategie; aanbod, service en distributie liggen vast. Want dat geeft houvast. En zo hebben we het op school geleerd. Maar wat is zo’n meerjaren strategie nog waard als je bijna dagelijks fundamentele veranderingen moet (kunnen) toepassen om je doelgroep te kunnen blijven bereiken, aantrekken en bedienen? Of een betere vraag: hoe kun je flexibiliteit inbouwen in die meerjaren strategie?  

Goed (kunnen) observeren en meteen kunnen acteren wordt het winnende model. Het belang van consumer data wordt hierbij steeds groter, maar daar blijft het dus niet bij. Hier (meteen) op kunnen acteren maakt het verschil. Implementeren is doen; actie verwordt tot strategie. Dit vraagt om een wendbare organisatie, waar verantwoordlijkheden diep in de organisatie liggen, de blik naar buiten is gewend en de doelgroep – echt – centraal staat. Juist dat moet vastgelegd worden in je bedrijfsstrategie. En de marketeer moet dit zien om te zetten in een marketingstrategie die zowel richting geeft als ruimte heeft voor de volatiliteit van de markt. 

Als bondgenoot van de marketeer van nu, vraagt dit van ons als impact gedreven bureau dus ook om een andere, of beter gezegd bredere benadering. In plaats van de door de afdeling marketing aangestuurde afgebakende vraagstelling om op basis van consumer data (als deze er al is) en insights met een creatief idee tot een goede campagne te komen, dienen we nu breder mee te kunnen denken over distributiemogelijkheden, interne processen, customer experience en zelf intern benodigde expertises. 

Het bureau dat daartoe in staat is, is de winnaar in het post pandemische landschap. Een mooie uitdaging is dus voor ons weggelegd . . .  En die pakken we graag aan! Wil je hier dus eens samen over sparren? Laat het me weten. Dan kom ik graag een keer langs. 

Hieronder vind je onze laatste podcasts en (audio)blogs: